Bel voor reserveringen 0591 - 623133

 • Ruim 1200 m2 paintball action!

  Ruim 1200 m2 indoor paintball action met torens, verdieping en strategische plekken staat garant voor een geweldige belevenis!

 • Reserveer optijd!

  Reserveer optijd!! zo weet je zeker dat wij de baan voor je vrij hebben! info@paintballemmen.nl

 • Kijk op onze FB pagina voor lopende korting!

  Ruim 1200 m2 indoor paintball action met torens, verdieping en strategische plekken staat garant voor een geweldige belevenis!

 • Open dagen...

  Wij organiseren regelmatig een open dag. Dan kun je meespelen voor lagere tarieven. Check Facebook voor de data... (of stuur een mailtje)

 • Paintball Emmen op Facebook

  Blijf goed op de hoogte van wat er gebeurd, open dagen, leuk nieuws, etc... Like onze facebook pagina !

 • Reserveer optijd!

  Reserveer optijd!! zo weet je zeker dat wij de baan voor je vrij hebben! info@paintballemmen.nl

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EN LEVERINGSVOORWAARDEN behorende bij Indoor Paintball Emmen, aangepast 25-05-2018

- Minimum leeftijd 18 jaar (kinderpaintball en kinderairsoft uitgezonderd)
- Op onze locatie kunt u betalen met PIN en contant.
- Indien u later bent kan dit invloed hebben op uw speeltijd.
- Het is voor uw en onze veiligheid niet toegestaan om alcohol, drugs en/of medicijnen met zintuigbeperkende werking te gebruiken voor of tijdens het spelen.

- Eenieder is verplicht zich stipt aan de aanwijzingen van onze instructeurs te houden. Ook heeft onze instructeur het recht om bepaalde personen die onverantwoord omgaan met hun eigen en andermans veiligheid te weigeren van deelname.
Onze instructeurs zijn bevoegd om mensen die zicht hier niet aan houden uit te sluiten van deelname. U betaalt wel het volledig afgesproken bedrag. Restitutie vind nimmer plaats als deelnemers om bovenstaande redenen geweigerd worden.

- Personen met hart- en vaatziekten en/of andere fysieke dan wel psysche ziekten, die door deelname aan het programma eig risico (kunnne) lopen, dienen niet aan dit programma mee te doen. Indien voorgenoemde personen desondanks toch wensen deel te nemen, geschidt dit volledig op eigen risico. het is UW PLICHT als opdrachtgever om dit te inventariseren en eventueel aan te geven. 

- Het veld is schemerig met verschillende invallen van licht, hierdoor is het zicht minder dan buiten. Het licht kan voor epileptische aanvallen zorgen, indien u bekent bent met epilepsie, dient u dit vooraf te melden. De instructeur zou ter plekke een keuze maken of u mee kunt doen aan het spel of niet.

- We raden u aan om stevig schoeisel en gemakkelijke kleding te dragen. We raden u ook aan om kostbaarheden als sieraden, telefoons, etc. niet mee te nemen naar het paintball terrein. Tevens is het verplicht om lange haren in een staart te dragen en sieraden af te doen.

- U en uw deelnemers dienen naar behoren om te gaan met de materialen die Indoor Paintball Emmen beschikbaar stelt voor een paintball programma. Mocht dit niet gebeuren dan heeft Indoor Paintball Emmen het recht de gemaakte onkosten aan u te factureren.
Indoor Paintball Emmen is nimmer verantwoordelijk voor wat voor schade dan ook, direct of indirect voortvloeiend uit een van onze paintball programma’s. Alle deelnemers doen geheel op eigen risico mee.

- Betaling c.q. deelname aan een paintballarrangement is vanaf 8 personen. Komt u met minder dan 8 personen dan betaalt u toch voor het minimum aantal personen van 8 (tenzij anders overeengekomen).
Betaling geschiedt contant of per pin voor aanvang van het paintball programma,

- Het is ten strengste verboden andere wapens of eigen verfpistolen mee te brengen.
De contactpersoon verplicht zich middels ondertekening van de orderbevestiging alle deelnemers te hebben geïnformeerd van het bovenstaande.

- Het is ten strengste verboden de regels van de instructeur te weigeren.

- Paintball Emmen is niet verantwoordelijk voor (gevolg)schade, direct of indirect, welke de deelnemer lijdt door het gebruik van de door Paintball Emmen beschikbaar gestelde uitrusting en/of sportterrein, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Paintball Emmen.

- Paintball Emmen heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de AVG) verplichtingingen tegenover de bezoekers, onder andere de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage en het beperken, rectificeren en verwijderen van de bezoekersgegevens van de bezoekers, alsmede het overdragen van deze gegevens aan andere partijen wanneer bezoeker dit wenst.

- Paintball Emmen is verantwoordelijk voor een correcte verwerking van persoonsgegevens, zonder dat er inbreuk wordt gemaakt op de privacy en rechten van bezoekers. Persoonsgegevens zijn de gegevens die nodig zijn bij het plaatsen van een resevering. Dit zijn de naam+achternaam, telefoonnummer en e-mailadres van de bezoeker. Wannneer de bezoeker wilt dat Paintball Emmen deze gegevens verwijderd, dient de bezoeker dit schriftelijk in te dienen via info@paintballemmen.nl of per post naar Meerdijk 104A 7825TH Emmen, t.n.v. Bezoekersadministratie. Vervolgens dient Paintball Emmen de gegevens op een correcte manier de gegevens te verwijderen en dit mede te delen aan de desbetreffende bezoeker.

- Ten slotte wijzen wij u op het feit dat er op ons paintballterrein geen mogelijkheden tot douchen zijn.
 

contact opnemen

Meerdijk 104A
7825 TH Emmen
Tel. 0591 - 623133
Informatie aanvragen

tactical map
klik hier

© 2019 Indoor Paintball Emmen | Voorwaarden | Disclaimer | Sitemap | Colofon | Welkom | Impressie | Informatie | Tarieven | Contact

Website ontwerp: MeijerMedia